top of page
Paweł Kożuch zdjęcie

Paweł Kożuch zdjęcie

Kinga

Kinga

AB_foto

AB_foto

Monika Żukowska

Monika Żukowska

Wojciech Krzeptowski

Wojciech Krzeptowski

Patryk Chudy

Patryk Chudy

Anna Grochot-Przęczek

Anna Grochot-Przęczek

Witold Nowak

Witold Nowak

Izabella Skulimowska

Izabella Skulimowska

Agata Szade

Agata Szade

Sylwester Mosiołek

Sylwester Mosiołek

Emilija Urvanovič

Emilija Urvanovič

Piotr Kraszewski

Piotr Kraszewski

Aleksandra Kopacz

Aleksandra Kopacz

Krzysztof Szade 10 years ago

Krzysztof Szade 10 years ago

Alicja Józkowicz (years ago)

Alicja Józkowicz (years ago)

Hanna Kuźmińska

Hanna Kuźmińska

Anita Łomnicka

Anita Łomnicka

Microscope
MoFlo sorter
Fortessa
Laminars
Embriology lab
Animal facility
Animal facility
Animal facility
Animal facility
Animal facility
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
bottom of page