top of page

Nasze zainteresowanie niszą zaczęło się wiele lat temu, kiedy badaliśmy interakcje komórek nowotworowych z ich mikrośrodowiskiem.

 

Obecnie próbujemy zrozumieć interakcje pomiędzy krwiotwórczymi komórkami macierzystymi (HSC, ang. hematopoietic stem cells) a ich niszą w szpiku kostnym. Głównym celem naszych badań jest zrozumienie procesu mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi.

 

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki (NCN) staramy się rozszyfrować komórkowe i molekularne mechanizmy, kierujące indukcją cytokin mobilizujących. Dzięki grantom Fundacji DKMS oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opracowujemy również nową metodę mobilizacji HSC oraz granulocytów ze szpiku kostnego do krwi.

 

Mówiąc krótko – próbujemy się dowiedzieć, jak wydobyć HSC z ich niszy.

KRWIOTWÓRCZE
KOMÓRKI MACIERZYSTE
I ICH NISZA

>>> CZŁONKOWIE GRUPY

>>> PROJEKTY

Lider
Agata Szade
agata.szade@uj.edu.pl

 
Postdocy
Aleksandra Bednarz

Kinga Gawlińska
 

Studenci
Kinga Mależyna
Wiktoria Białończyk


Samodzielni biolodzy
Kacper Kowalski
Paweł Kożuch


 

 • Twitter
 • LinkedIn Ikona społeczna
 • ORCIDiD_icon128x128
 • Facebook
 • Instagram
Kinga.jpg
 • RGlogo
 • ORCIDiD_icon128x128
AB_foto.jpg
Paweł Kożuch zdjęcie.jpg
 • LinkedIn Ikona społeczna
KACPERzdjęcienastronexDD.jpg
4K7A1792-g — kopia2.png
logo-poziom-ncn-pl.png
logoncbr-pl.tif
 • Spectra viewers

 • Cytometria przepływowa

 • Protokoły IHC

 • Kursy online

 • Dane bibliograficzne

 • Czarny Instagram Ikona

©2019 by NicheWorks. Proudly created with Wix.com

bottom of page